Vol 3, No 2 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Gayathri Santhosh, Shanta Pragyan Dash
PDF
1-22
Aditya Sanyal
PDF
23-44
Rohan Vardhan
PDF
45-56
Yasir Shaikh, Vaibhav Sawant, Anant Satam, Harshad Waingankar, Dinesh M. Joshi
PDF
57-65
Shubham Jadhav, Deepak Varma, Suraj Bhingardeve, Jayesh Amundkar, Rajesh Ingole
PDF
66-71